Lisä- ja erityismatkaehdot

Parhaat sukelluskurssit ja sukellusvarusteet sinulle

Lisä- ja erityismatkaehdot

Nämä lisä- ja erityisehdot koskevat Oulun Sukelluskeskus Oy:n matkoja. Pyydettäessä toimitamme lisä- ja erityisehdot kirjallisina. Näitä ehtoja ei voi kukaan Sukelluskeskuksen edustaja suullisesti muuttaa. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Vastuunalainen matkanjärjestäjä: Oulun Sukelluskeskus Oy Pikkukankaantie 3 90130 Oulu Oulun Sukelluskeskus Oy on rekisteröity Kuluttajaviraston valmismatkarekisteriin matkanjärjestäjänä rekiströintitunnuksella 14/17/Mj. Palveluhinnaston mukainen palvelumaksu 15 € / varaus peritään. ERITYISMATKAEHDOT Näitä ehtoja sovelletaan Oulun Sukelluskeskus Oy:n välittämiin matkoihin. Ehdot täydentävät yleisiä valmismatkaehtoja, jotka Suomen matkatoimistoalan liitto ry ja kuluttaja-asiamies ovat allekirjoittaneet. 1. Matkanjärjestäjä ilmoittaa jokaiselle osanottajalle hinnan voimassa olevan hinnaston perusteella. 1.2. Lisävuoteessa majoittuvien lapsien osalta noudatetaan vastuullisen matkanjärjestäjän voimassa olevan esitteen lapsihintoja ja alennuksia. 1.3. Jos varaus peruutetaan kokonaan viimeistään 6 kk ennen lähtöpäivää peritään peruutuskuluna 50 % ennakkomaksusta. 1.4. Jos varaus peruutetaan kokonaan alle 6 kk ennen lähtöpäivää, ennakkomaksua ei palauteta. 1.5. Peruutuksista jotka tapahtuvat alle 45 vrk ennen lähtöpäivää, peritään kuluna 100 % matkan hinnasta. Erikoiskaukomatkojen peruutuksista, jotka tapahtuvat alle 3 kk ennen lähtöpäivää, maksuja ei palauteta. 1.6. Oman kiintiömme ulkopuolelta tilatuista huoneista ja matkoista veloitamme peruutuskuluja tapauskohtaisesti. 1.7. Jos osanottajalle on varattu teatterilippuja, lippuja eri urheilutilaisuuksiin tai muita erikseen sovittuja asioita, on matkanvälittäjällä oikeus veloittaa peruutuksesta syntyneet kulut. Matkustajalla ei ole oikeutta takaisin maksuun käyttämättä jääneistä palveluista. 1.8. Ennakkomaksu on 350 € /hlö, kaukomatkoissa 550 € /hlö, joka erääntyy maksettavaksi 7 päivän sisällä vahvistuksesta. Erikseen varattavat lennot saattavat korottaa ennakkomaksua. 1.9. Osanottajan loppulasku erääntyy maksettavaksi 45 vrk ennen lähtöpäivää. Erikoiskaukomatkojen osanottajan loppulasku erääntyy maksettavaksi 3 kk ennen lähtöpäivää. Loppulaskun matkanjärjestäjä toimittaa erillisenä. Jos osanottaja peruuttaa matkan loppulaskun maksamisen jälkeen, matkan hintaa ei palauteta. 1.10. Muilta osin noudatetaan vastuullisen matkanjärjestäjän voimassa olevassa matkaesitteessä julkaistuja valmismatkaehtoja, jotka Suomen matkatoimistoalan liitto ry ja kuluttaja-asiamies ovat allekirjoittaneet 30.6.2009. Erityismatkaehdot LISÄMATKAEHDOT 2.1. Matkustajan vastuu Matkustajan tulee aina viipymättä tutustua ja tarkistaa Sukelluskeskukselta saamansa matkamateriaali ja -dokumentit. Mikäli matkustaja huomaa virheen ostamassaan palvelussa, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Sukelluskeskuksen henkilökunnalle, jotta virhe voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata. Käyttämättömistä ja etukäteen maksetuista palveluista ei suoriteta takaisinmaksua. Matkustaja, joka ei käytä kokonaan varaamaansa majoitusta, lentoa tai muuta palvelua ja/tai eroaa ryhmästä matkan aikana, on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Sukelluskeskuksen henkilökunnalle sekä palveluntarjoajalle. Asiakas on velvollinen saapumaan sovittuina aikoina hotelleihin, retkille, kuljetuksille sekä noudattamaan palveluntuottajan antamia ohjeita. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajan laiminlyönneistä tai myöhästymisistä johtuvista vahingoista. Asiakas on myös velvollinen huomioimaan tarvittavat passi-, viisumi-, terveys- ja valuuttamääräykset. Esitteessä ja matkaohjelmissa mainitut vaatimukset koskevat Suomen kansalaisia. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi. Lentokenttien lähtöverot, maastapoistumismaksut ja muut paikallisten viranomaisten määrittelemät maksut suoritetaan paikan päällä, eivätkä ne sisälly tilaus- vahvistuksessa mainittuihin hintoihin. 2.2. Vakuutusturva Sukelluskeskus ei vastaa matkustajalle tai hänen matkatavaroilleen mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Kaikilta matkoillemme osallistuvilta edellytämme riittävän kattavaa ja matkan luonteeseen soveltuvaa matkavakuutusta, jossa on mukana peruutusturva. Matkaajan tulee varmistaa tämä omasta vakuutusyhtiöstään ja otettava matkalle mukaan mahdollisissa korvaustapauksissa tarvittavat vakuutusdokumentit. Ilma- ja merikuljetuksissa tapahtuvien vahinkojen osalta noudatetaan Ilmakuljetuslain ja Merilain mukaisia vastuunrajoituksia. Osalle matkoista vaaditaan lisäksi vakuutus, joka korvaa esim. helikopterievakuoinnin mereltä. Ohjeet mahdollisesta matkavakuutuksen laajennuksesta ja tiedot vakuutuksistanne saatte vakuutusyhtiöltänne. 3. Matkojen toteutuminen Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli sille ei ole riittävästi osanottajia (YV 12.1). Myös lisähintaisilla retkillä tarvitaan riittävä määrä osanottajia, jotta ne voidaan toteuttaa. 4. Matkadokumentit Lentoliput ja muut matkadokumentit ovat noudettavissa Oulun Sukelluskeskukselta. Ellei asiakas toisin ilmoita, liput lähetetään asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Liput toimitetaan asiakkaalle noin kaksi viikkoa ennen matkaa. Oulun Sukelluskeskus ei vastaa postissa mahdollisesti kadonneista tai myöhästyneistä lähetyksistä eikä virheellisistä osoitetiedoista. Asiakkaan pyynnöstä ja hänen kustannuksellaan lähetämme matkadokumentit kirjattuna. 5. Hätätilanne matkalla Mikäli asiakas joutuu matkansa aikana ottamaan yhteyttä hätätilanteessa toimistollemme, pidätämme oikeuden laskuttaa asiakasta jälkikäteen palveluhinnastomme mukaisesti. 6. Ylivoimainen este (Force majeure) Tilanne, jossa matkan aikana luonnonmullistuksen, yleislakon, sotatilan tms. ylivoimaisen esteen seurauksena asiakkaalle aiheutuu lisäkuluja tilapäiskuljetuksen tai majoituksen suhteen. Tällöin tilanteesta aiheutuvat lisäkustannukset jäävät asiakkaan maksettaviksi. Mikäli tarpeen on, niin Oulun Sukelluskeskus Oy järjestää tilanteessa asiakkaalle majoituksen ja kuljetuksen, mutta pidättää oikeuden veloittaa aiheutuneet lisäkulut täysimääräisinä viimeistään matkan jälkeen. Special Travel Terms and Conditions These terms and conditions apply to tours organized by Oulun Sukelluskeskus Oy (trans. Oulu Diving Centre Ltd). Special Terms and Conditions supplement the general terms for package tours, which have been approved by the Association of Finnish Travel Agents (AFTA) and the Finnish Consumer Authority. 1.The tour operator shall notify each participant the price based on the current price list. 1.2. Rates for children staying in an extra bed shall comply with discounts for children in the tour operator’s current price list. 1.3. If the reservation is canceled no later than 6 months before the departure date, cancellation fee will be 50% of the deposit. 1.4. If the reservation is canceled in less than 6 months before the departure date, cancellation fee will be 100 % of the deposit. 1.5. Cancellations that occur in less than 45 days before the departure date, cancellation fee will be 100 % of the tour price. For special long-distance tours 100 % cancellation fee applies to cancellations that occur in less than 3 months before the departure date. 1.6. Regarding bookings for accommodation and travel outside our participant quotas, we charge a cancellation fee on a case by case basis. 1.7. If a participant is reserved for theater tickets, tickets to various sporting events or other separately agreed issues, the responsible tour operator has the right to charge cancellation costs as incurred. The passenger is not entitled to recover the unused services. 1.8. The deposit for normal tours is 250 € / person, long-distance tours 350 € / person and special long-distance tours 500 € / person, which is due within 7 days of confirmation. Separately booked flights may increase the deposit. 1.9. Participant’s final invoice is due 45 days prior to departure date. Final invoice for special long-distance tours is due 3 months prior to departure date. The final invoice will be provided separately by the responsible tour operator. If a participant cancels the reservation after paid final invoice, no returns will be made. 1.10. Concerning other issues related to terms and conditions, the responsible tour operator follows general terms for package tours, which have been approved and signed by the Association of Finnish Travel Agents (AFTA) and the Finnish Consumer Authority on 30.6.2009.