Sukelluskeskuksen visuaalisen ilmeen uudistus

Parhaat sukelluskurssit ja sukellusvarusteet sinulle

Sukelluskeskuksen visuaalisen ilmeen uudistus

Halusimme päivittää Sukelluskeskuksen visuaalisen ilmeen vastaamaan nykypäivän tilannetta helpottaa sukellusharrastuksen pariin pääsemistä. Uusi logo kuvastaa yksinkertaisuudessaan virkistyssukeltajaa sukeltamassa maailman vesillä, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Jatkossa yrityksemme tunnetaan nimellä Sukelluskeskus, joka kuvastaa koko maan kattavaa verkostoa. Sukelluskeskuksen kautta saat sukelluskoulutusta aina laitesukelluksen peruskursseista vaativimpiin tekniikkasukellus- sekä kouluttajakursseihin. Visuaalisen ilmeen päivityksellä haluamme viestiä myös toimialalla tapahtuneista muutoksista. Laitesukellus toimialana on kokenut suuren muutoksen Suomessa viime vuosina ja sen myötä liiketoiminta on siirtynyt enemmän digitaaliseen maailmaan. Laitesukellusta ei kuitenkaan voi harrastaa pelkästään verkossa, joten toiminnan rakennetta oli muutettava perusteellisesti. Muutokset tässä tapauksessa ovat ensisijaisesti lajia palvelevia. Sukeltaminen harrastuksena on kuitenkin laajempi kokonaisuus kuin yksittäinen yritys, seura, liitto tai koulutusjärjestelmä. Sukelluskeskus on brändinä Suomessa varsin pitkään tunnettu sukellusmatkoistaan ja sukelluskursseistaan.

Idea yksinkertaisuudessaan on seuraavanalainen. Moni sukelluskouluttaja toimii itsenäisenä kotoaan käsin. Aikaa ja energiaa ei välttämättä riitä verkkonäkyvyyden ylläpitämiseen eikä kaikki sukelluskurssille haluavat välttämättä löydä kouluttajaa omalta paikkakunnalta. www.sukelluskeskus.fi osoitteeseen pyritään listaamaan kouluttajat/seurat/yritykset, jotka aktiivisesti kouluttavat kukin omilla tahoillaan ja näin edistävät upean lajimme kehittymistä omalla alueellaan.

Oppilaat tarvitsevat varusteita harrastuksen jatkamiseen ja mitä aiemmassa vaiheessa varusteet hankitaan sitä varmemmin lajista tulee pysyvä harrastus. Sukelluskeskuksen verkkokaupasta löytyy varusteita monipuolisesti. Aktiivisille lajin harrastajille on oltava sisältöä, joten tarjoamme sekä kotimaan- että ulkomaanmatkoja joko omin avuin tai räätälöityinä yksilöille tai ryhmille.

Meidän tavoitteemme on siis tukea sukelluskouluttajan työtä tuomalla oppilaat lähemmäksi. Kouluttajan tueksi myymme sukellusvarusteita niin kouluttajille kuin heidän oppilailleen. Pian aukaistava verkkokauppamme palvelee kaikkia sukellusharrastajia suomessa.

Sukelluskeskus – sukeltajien puolella